Telefon 0155-190 170
E-post info@eibers.se
Adress Edeby, 641 98 Björkvik

Om oss

Det som utmärker Eibers Edeby AB är flexibilitet, korta leveranstider och leveransprecision, vi är mycket medvetna om de speciella krav gällande leveransprecision som t.ex. kärnkraftindustrin ställer. Våra mycket yrkeskunniga och erfarna medarbetare anpassar sig till kundens krav på ett enkelt och förtroendefullt sätt.

Vi samarbetar med andra företag i branschen, vilket ger oss tillgång till specialkompetens och kapacitet, samt möjlighet att erbjuda en helhetslösning för er prototyp, reservdel, maskindetalj.

Vi är kvalitets- och miljöcertifierade enligt SS-EN ISO 9001:2015 och SS-EN ISO 14001:2015.

ISO 14001

Webbproduktion av Forss Webservice AB